Login


         

SøgReview perioderegnskab forbehold flere elementer - manglende konklusion

Erklæring om den uafhængige revisors review af perioderegnskab, hvor revisor normalt udfører ISA revision af årsregnskabet (ISRE 2410). Der er forbehold for at flere elementer i regnskabet er potentielt fejlagtigt opgjort - manglende bevis - manglende konklusion.

December 2021: Opdateret som følge af reference til IESBA Code.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask