Login


         

SøgRevision

Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

Vis # 
Hvorfor? (offentlige midler)
Advokatbrev
Besvigelser revisionsplan
Bogføringloven tjekliste
Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
Dokumentation for revision af nøgleoplysninger i andelsboligforeningers regnskab - eksempel
Dækningsgrad analyse
Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
Konklusionsark (offentlige midler)
Kontrol af formalia
Ledelsens regnskabserklæring B selskab
Ledelsens regnskabserklæring revision A forening (ikke erhvervsdrivende)
Ledelsens regnskabserklæring ved budgetter
Ledelsens tilsidesættelse af kontroller
Ledelsespåtegning eksempel i klasse B
Oversigt over ikke-korrigeret fejlinformation
Planlægningsnotat (offentlige midler)
Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger
Revisionsaftale (offentlige midler)
Revisionskonklusion, omsætning
Revisionsnotat (afsluttende notat) i lille klasse B
Revisionspåtegning - botilbud
Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
Revisionsplan (offentlige midler)
Revisionsplanlægningsnotat lille klasse B
Revisionsprotokollat (offentlige midler)
Revisionsprotokollat fratrædelse
Revisionsprotokollat løbende revision
Revisionsprotokollat revision af årsregnskab
Revisionsprotokollat tiltrædelse eksisterende kunde
Revisionsprotokollat tiltrædelse ny kunde
Stamkort
Støtteerklæring
Virksomhedsbeskrivelse revision selskab

Underkategorier

  • Revision af offentlige midler

    Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

  • Revision af regnskabsmæssige skøn

    Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

Værktøjer til Hvidvask