Login


         

SøgRevision

Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

Vis # 
Hvorfor? (offentlige midler)
Advokatbrev
Besvigelser revisionsplan
Bogføringloven tjekliste
Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
Dokumentation for revision af nøgleoplysninger i andelsboligforeningers regnskab - eksempel
Dækningsgrad analyse
Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
Konklusionsark (offentlige midler)
Kontrol af formalia
Ledelsens regnskabserklæring B selskab
Ledelsens regnskabserklæring revision A forening (ikke erhvervsdrivende)
Ledelsens regnskabserklæring ved budgetter
Ledelsesberetning eksempel i klasse B
Oversigt over ikke-korrigeret fejlinformation
Planlægningsnotat (offentlige midler)
Revisionsaftale (offentlige midler)
Revisionskonklusion, omsætning
Revisionsnotat (afsluttende notat) i lille klasse B
Revisionspåtegning - botilbud
Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
Revisionsplan (offentlige midler)
Revisionsplanlægningsnotat lille klasse B
Revisionsprotokollat (offentlige midler)
Revisionsprotokollat fratrædelse
Revisionsprotokollat løbende revision
Revisionsprotokollat revision af årsregnskab
Revisionsprotokollat tiltrædelse eksisterende kunde
Revisionsprotokollat tiltrædelse ny kunde
Stamkort
Støtteerklæring
Virksomhedsbeskrivelse revision selskab

Underkategorier

  • Revision af offentlige midler

    Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask