Login


         

SøgVirksomhedsbeskrivelse revision selskab

Denne skabelon anvendes til virksomhedsbeskrivelse for et selskab, hvor revisor udfører revision efter de internationale standarder om revision (ISA).

April 2023: Opdateret til den ny ISA 315 (virkning for regnskabsår der starter 15.12.2021 eller senere). Samtidig er den anonymiseret, så der kan være tale om såvel anpartsselskab som aktieselskab. Og der kan være tale om klasse C (selvom den hovedsageligt er møntet på mindre virksomhed og på klasse B).

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask