Login


         

SøgLedelsens tilsidesættelse af kontroller

Det er et krav ved ISA Revision, at revisor kan dokumentere at revisor har udformet og udført passende revisionshandlinger vedrørende identificerede risici for den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller. Dette arbejdspapir kan anvendes til formålet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask