Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusLedelsens regnskabserklæring B selskab

Denne skabelon anvendes til indhentelse af ledelsens regnskabserklæring i revisionstilfælde. Den omfatter også erklæring om at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold om beretningen omhandler. Erklæringen er opdateret i forhold til at revisor nu reviderer årsregnskabet i stedet for årsrapporten.

Opdateret juli 2014: Referencer til ISA'er indsat. Boks til indtastning af stamoplysninger, som huskes, er indsat.

Marts 2016: Tilføjet at ledelsen godkender regnskabet (hvilket er nødvendigt hvis der ikke er nogen ledelsespåtegning).

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask