Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionsprotokollat revision af årsregnskab

Opdateret revisionsprotokollat, om din revision af et årsregnskab. Indeholder de nyeste formuleringer og forhold fra revisionstandarder mv.

Hvis du slår makroer til, kan alle stamoplysningerne indtastes i start-billedet, så man ikke skal rette hele dokumentet igennem. Og sidenumre sættes automatisk efter, hvilket startsidenummer du indtaster i startbilledet. Tilsvarende indsættes sidenumre og dato autoamtisk i ledelsens underskrift mv., så indtastningen samlet bliver lettere og hurtigere.

Maj 2016: Det var fejlagtigt anført, at revisor har undersøgelsespligt for økonomiske forbrydelser. Fejlen er rettet, således at det nu er korrekt anført, at hvis revisor indser økonomiske forbrydelser fra ledelsen, er revisor pligtig til at rapportere videre om dette.

November 2017: Der var i sidste afsnit, en reference til krav i revisorloven om at vi har modtaget alle oplysninger og er uafhængige. Erklæringen er bibeholdt, men referencen til revisorloven er fjernet.

December 2017: Opdateret at det ikke er en undersøgelsespligt at kontrollere om bogføringsloven er overholdt, men en rapporteringspligt, hvis den ikke er overholdt. Også indsat at vi undersøger (som led i formalia) om der er sket indberetning til ejerregister. Der var et par enkelte steder anført "forbehold og supplerende oplysninger". Dette er udskiftet med "modifikation, omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, fremhævelse af forhold, eller andre oplysninger".

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask