Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionsprotokollat fratrædelse

Revisionsprotokollat om fratrædelse. Værktøjet indeholder 4 eksempler på fratrædelse, dels hvor kunden har valgt ny revisor, dels hvor revisor har valgt ikke at fortsætte, dels hvor selskabet går fra ISA revision til udvidet gennemgang, og dels hvor selskabet fravælger revision.

Bemærk at revisor skal give meddelelse til Erhvervsstyrelsen, i alle situationer hvor revisor fratræder i utide, hvori revisor skal meddele fyldestgørende forklaring på årsagen til ophør som revisor. Dvs. fratræden, men ikke i situationer hvor revisor fortsætter med udvidet gennemgang (revisor "fratræder" dermed ikke).

Dokumentet bruger makroer.

December 2017: Opdateret let sprogligt. Indsat eksempel hvor selskabet går fra ISA revision til Udvidet gennemgang. Forkert henvisning til selskabsloven, er korrigeret til den rigtige paragraf (§146).

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask