Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKontrol af formalia

Denne tjekliste anvendes når revisor i revisionstilfælde for selskaber kontrollerer, at ledelsen har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelse og protokoller. Der er tale om krav i selskabsloven, som revisor altid skal kontrollere i revisionstilfælde.

Tjeklisten er opbygget med 6 pligtige punkter, 5 frivillige punkter og 3 afsluttende handlinger. Den minder også om at der skal gives supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis ledelsen kan ifalde ansvar for de manglende formalia.

Opdateret jan 2013: Stavefejl rettet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask