Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016

Den uafhængige revisors erklæringer med 'blank' konklusion.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Erklæringen afgivet på regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen er afgivet 15.12.2016 eller senere.
  • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som udarbejdes efter årsregnskabsloven
  • Ingen fejlinformationen, og der er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
  • Årsrapporten indeholderer ledelsesberetning

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask