Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016

Den uafhængige revisors erklæring med konklusion med forbehold som følge af væsentlig fejlinformation i regnskabet.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Erklæringen afgivet på et regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen afgivet 15.12.2016 eller senere.
  • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven
  • Vilkårene i revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for regnskabet
  • Fejlinformationen anses at være væsentlig men ikke gennemgribende for regnskabet

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask