Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016

Den uafhængige revisors erklæringer med konklusion med forbehold for værdipapirer og kapitalandele.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Erklæringen afgivet på et regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen er afgivet 15.12.2016 eller senere.
  • Revisor har ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdien af en 10-% aktiepost i et selskab i udlandet.
  • Påvirkningen af forholdet, som medfører forbeholdet, er ikke potentielt gennemgribende.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask