Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016

Den uafhængige revisors erklæringer med 'blank' konklusion og supplerende oplysning om ulovligt lån til ledelsen.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Erklæring afgivet på regnskab med regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen afgivet 15.12.2016 eller senere.
  • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, der er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
  • Oplysninger om overtrædelse af bogføringsloven.
  • Ingen fejlinformationen, og der er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.
  • Overtrædelse af bogføringsloven har ikke bevirket manglende revisionsbevis eller fejl i regnskabet.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask