Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016

Eksempel på en revisionspåtegning på et årsregnskab for 2016, hvor der også er udført forvaltningsrevision.

o    Erklæring afgivet på regnskab med regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen afgivet 15.12.2016 eller senere.

o    Revision af et årsregnskab, generelt formål.

o    Forvaltningsrevision.

o    Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

o    Ingen fejl og der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

o    Ledelsesberetning.

o    ISA 700.

o    Paradigme lavet af rigsrevisionen og FSR. 

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask