Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra

  • Udskriv

Revisionspåtegning med konklusion med forbehold som følge af, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for datterselskab på et selskabs årsregnskab aflagt efter klasse B. 

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere