Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionsprotokollat (offentlige midler)

Revisionsprotokollat, som indeholder de nødvendige rapporteringer af revision af offentlige midler.

Protokollatet indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at den øvrige rapportering, sker i et andet protokollat. Ellers skal indholdet i dette protokollat, kopieres til den normale rapportering/protokollat.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask