Login


         

Søg

Sommerferie 2022Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler en ejendom (domicil- og/eller investering-), som indregnes til kostpris + omvurdering til dagsværdi efter Årsregnskabsolovens § 41.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

15.6.2022: Tydeliggjort at der skal udføres vurderes risici for forkerte regnskabsmæssige skøn i indeværende periode ved at vurdere udfaldet af tidligere regnskabsmæssige skøn. Og anført en beskrivelse og planlægningskonklusion på dette.

.

 

Værktøjer til Hvidvask