Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusGuide til kapitalejerlån

Dette er en praktisk guide til kapitalejerlån. Den beskriver forholdet regnskabsmæssigt, erklæringsmæssigt, skattemæssigt og selskabsretligt. Både i året hvor hævningen opstår og i året hvor der sker løsning på problemet.

Eksemplet i guiden omfatter at der er sket hævning med 100.000 kr. af en kapitalejer med bestemmende indflydelse, og at forholdet løses ved udlodning som udbytte eller uddeling som løn i året efter. Selskabet skal tage sig af skatten og renten, da kapitalejer ikke har råd til dette.

Guiden kommer med praktiske formuleringseksempler til anvendt regnskabspraksis, noter og revisorerklæringen.

Vi har identificeret følgende forhold, som guiden vil blive opdateret med i fremtiden:

- Eksempel, hvor der er sket hævning hos en kapitalejer som ikke har bestemmende indflydelse.

September 2017: Ajourført med SKATs styresignal om skattemæssig behandling af renter. Beskrivelser og tal-eksempler er opdateret.

Januar 2018: Opdateret med bilag om modregningserklæring (kapitalejers hævninger kan modregnes i kapitalejers tilgodehavende), samt vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter.

Marts 2018: Opdateret med excelark hvor man indtaster hævningerne, og får konsekvenserne vist. Bemærk at versionnummeret på guiden (i øjeblikket nummer 4), passer sammen med versionsnummeret på beregningsarket.

April 2019: Der er kommet kort beskrivelse af de generelle selskabsretlige regler, og hvordan man yder selskabsretlige lovlige lån. Der er kommet kort beskrivelse af de generelle skatteretlige regler. Der er kommet et eksempel med, hvor kapitalejer tilbagebetaler skatten og betaler renterne til selskabet. Eksemplet omfatter beskatning som såvel løn som udbytte.

Februar 2020: Opdateret med en afsnit om hvidvask, herunder hvilke lån der skal underrettes om, og hvilke der ikke skal. Desuden tilføjet en opskrift på, hvordan man kan sikre, at en tilfældig hævning ikke bliver et ulovligt lån (afsnit 1.4.3). Desuden indsat bilag 3 med eksempel på en meget simpel låneaftale mellem selskab og kapitalejer.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask