Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusKundeaftale tillæg om persondata og hvidvask

Denne skabelon indeholder tillæg til en allerede kundeaftale. Tillægget indeholder regler om persondata og hvidvask, herunder skriver kunden under på at være orienteret om revisors behandling af kundens data. Dette tillæg er meget nemmere at overskue, end at lave en helt ny kundeaftale.

Det er ikke pligtigt at orientere allerede eksisterende kunder inden 26.6.2017, om forholdene omkring hvidvask. Men det er medtaget i tillægget, for fuldstændighedens skyld, således at der ikke findes 2 formuleringer, afhængig af om kunden var kunde før eller efter lovens ikrafttræden.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere