Guide til kapitalejerlån - beregninger

  • Udskriv

Dette excelark indeholder beregningsdel til guide til kapitalejerlån. Man indtaster hvor meget der er hævet, og datoen for hævningen; og arket viser så hvor meget skat og rente der skal beregnes, og hvordan det påvirker regnskab henholdvis det ene og andet år. Versionsnummeret på beregningerne (i øjeblikket version 4), passer til guiden til kapitalejerlån med samme versionsnummer.

April 2018: Opdateret med, at beregninger kan medtage arbejdsmarkedsbidrag (hvis der er tale om at fordringen er a-indkomst).

April 2019: Datoerne er skubbet et år frem (ændret til 2018-2019). Det er blevet mere tydeligt i beregningerne hvad der er med/uden skatteretlige konsekvenser. Det er blevet muligt at undlade at afsætte skatten i hæve-året, men medtage den året efter.

Februar 2020: Rettet en regnefejl, hvor skatten ikke blev korrekt medregnet, hvis den ikke var afsat som skyldig i regnskabet året før.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere