Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFerieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang

Dette beregningsark samler de oplysninger som skal indberettes til Fonden. Der er tale om medarbejdere der arbejder 1.9.2020, som har opsparet ret til ferie i perioden 1.9.2019 - 31.8.2020. Denne opsparing skal indberettes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Arket opgør ud fra lønmodtagerens fødselsdato, hvornår pengene forfalder til Fonden (forfalder bl.a. ved ret til folkepension), og dermed om gælden skal indregnes som kortfristet eller langsfristet gæld. Beregningen sker automatisk ud fra fødselsdatoen, men du kan overskrive, hvorved formlen slettes.

Arket er gratis. Arket må benyttes frit, det må blot ikke sælges videre mod betaling.

28.9.2019: Opdateret så arket nu medtager om gælden forfalder efter mere end 5 år (skal medtages i note i klasse B og opefter).

.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask