Login


         

SøgErklæring, udvidet gennemgang, omdannelsesbalance ApS til A/S

Ved omdannelse af et selskab fra anpartsselskab til aktieselskab, skal der udarbejdes en omdannelsesbalance, idet det nye aktieselskab i sagens natur overtager en bestående virksomhed i form af aktiviteten fra anpartsselskabet.

Balancen skal være revideret, hvis selskabet er underlagt revisionspligt. Hvis selskabet har valgt at få udført revisionen som udvidet gennemgang, kan revisionen af åbningsbalancen også ske efter reglerne om udvidet gennemgang.

Dette arbejdspapir indeholder eksempel på en sådan erklæring.

Læs mere...

Stiftelse - Indskud af selskabskapital på bankkonto tilhørende selskabet

Erklæring til Erhvervsstyrelsen ved stiftelse af selskab, hvor revisor erklærer sig om, at selskabskapitalen er indskudt på bankkonto tilhørende selskabet.

Læs mere...

Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra

Den uafhængige revisors erklæringer med konklusion med forbehold for værdipapirer og kapitalandele.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Revisor er valgt efter primo (revision af 20x2. Revisor er valgt efter 31.12.20x1, og deltog således ikke i lagerkontrol 31.12.20x1)
  • Påvirkningen af forholdet, som medfører forbeholdet, er ikke potentielt gennemgribende.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds nettoomsætning, for en virksomhed som skal betale omsætningsbestemt husleje, og hvor udlejer beder om en uafhængig udtalelse om virksomhedens nettoomsætning.

Marts 2022: Opdateret til den gældende standard ISRS 4400.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds soliditet, for en virksomhed som skal give et tilbud og hvor tilbudsmodtager beder om en uafhængig udtalelse om virksomhedens soliditet.

Marts 2022: Opdateret til den gældende standard ISRS 4400.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med fremhævelse af, at der er usikkerhed om fortsat drift.

December 2021: Opdateret med reference til IESBA Code.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang af et perioderegnskab som udelukkende anvendes til bank, samt ledelsen.

December 2021: Opdateret med reference til IESBA Code.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikation, fremhævelser eller andre oplysninger, på en årsrapport for et selskab i klasse B som aflægges efter årsregnskabslovens regler for mikrovirksomhed.

December 2021: Opdateret med reference til IESBA Code.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke mener at kunne foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke oplysninger om ledelsesansvar).

December 2021: Opdateret med reference til IESBA Code.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er modifikation, idet revisor i eksemplet har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

December 2021: Opdateret med reference til IESBA Code.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask