Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter

Erklæring i form af vurderingsberetning, ved udlodning af andre værdier end kontanter. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 181 (ordinært udbytte) eller 183 (ekstraordinært udbytte). Erklæring efter ISAE 3000.

December 2019: Link repareret

Læs mere...

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter, fx. 2 biler.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

December 2019: Link repareret

Læs mere...

Formaliaerklæring, bortset-fra

Erklæring til generalforsamlingen om ledelsens overholdelse af formalia. Bemærk at erklæringen ikke skal afgives, hvis der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af selskabets årsrapport (ordinær generalforsamling), og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 147. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

- Overholder ISAE 3000

 

November 2019: Link repareret

Læs mere...

Formaliaerklæring, afkræftende

Erklæring til generalforsamlingen om ledelsens overholdelse af formalia. Bemærk at erklæringen ikke skal afgives, hvis der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af selskabets årsrapport (ordinær generalforsamling), og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 147. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

- Der er tale om en afkræftende konklusion, da ledelsen ikke har overholdt et gennemgribende antal formalia
- Overholder ISAE 3000

November 2019: Link repareret

Læs mere...

Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling

Erklæring om kreditorernes stilling ved spatning. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 260.

 • Erklæringen kan i enighed fravælges.
 • Erklæringsbekendtgørelsens §16-19
 • ISAE 3000

November 2019: Link repareret

Læs mere...

Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver

Vurderingsberetning til generalforsamlingen om værdien af aktiver, som overdrages fra stifter til et af stifteren etableret selskab, og overdragelsen sker indenfor 24 måneder fra stiftelsen, og hvor erhvervelsen udgør mindst 10% af selskabets kapital. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 43 og 36. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Vurderingsberetning efter selskabslovens §36 og §37.
 • A/S køber aktiver af stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og prisen udgør mindst 10% af kapitalen i selskabet,
 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.
 • ISAE 3000.
 • Der er ikke tale om aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.

4.11.2019: Link repareret

Læs mere...

Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed

Vurderingsberetning til generalforsamlingen om værdien af bestående virksomhed, som overdrages fra stifter til et af stifteren etableret selskab, og overdragelsen sker indenfor 24 måneder fra stiftelsen, og hvor erhvervelsen udgør mindst 10% af selskabets kapital. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 43 og 36. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Vurderingsberetning efter selskabslovens §36 og §37.
 • A/S køber en bestående virksomhed af stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og prisen udgør mindst 10% af kapitalen i selskabet,
 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.
 • ISAE 3000.
 • Der er ikke tale om aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.

4.11.2019: Link repareret

Læs mere...

Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter

Erklæring til Erhvervsstyrelsen om tilbagebetaling af kapitalejerlån/ledelseslån med tillæg af lovpligtige renter, og at der ikke er opstået nye lån mv. til kapitalejere/ledelsesmedlemmer. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 215. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder ISAE 3000, som gælder for denne dato.

December 2015: Sproglig tilpasning.

Oktober 2019: Link repareret

Læs mere...

Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

Erklæring om kreditorernes stilling ved fusion. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 242. Erklæringen kan i enighed fravælges.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder ISAE 3000, som gælder for denne dato.

2016.08: Navnet på erklæringen rettet.

 

OKtober 2019: Link er repareret.

Læs mere...

Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)

Den uafhængige revisors vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS, hvor der sker kapitalforhøjelse (udover overførslen af reserve for IVS).

Tilpasset loven om ophævelse af IVS, som er vedtaget ved Lov 445 af 13.4.2019.

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask