Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusBogføringsloven

Erklæring til Erhvervsstyrelsen, når de beder om en erklæring om at bogføringsloven er overholdt. Hvis revisor i sin seneste revisorerklæring har anført at bogføringsloven ikke var overholdt, beder Erhvervsstyrelsen ofte om en sådan erklæring.

Læs mere...

Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat

Dette værktøj er et afsluttende notat ved revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med omregistrering af selskab fra iværksætterselskab til anpartsselskab.

Læs mere...

Omregistrering IVS - 1 kundeaftale

Dette værktøj er en kundeaftale ved revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med omregistrering af selskab fra iværksætterselskab til anpartsselskab.

Læs mere...

Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat

Dette værktøj er et panlægningsnotat ved revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med omregistrering af selskab fra iværksætterselskab til anpartsselskab.

Læs mere...

Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring

Dette værktøj er ledelsens regnskabserklæring ved revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med omregistrering af selskab fra iværksætterselskab til anpartsselskab.

Læs mere...

Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation

Dette værktøj er en oversigt over ikke-korrigeret fejlinformation ved revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med omregistrering af selskab fra iværksætterselskab til anpartsselskab.

Læs mere...

Review egenkapital til trafikstyrelsen (personlig virksomhed)

Den uafhængige revisors review af opgørelse af egenkapital, der udarbejdes i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning og sendes til Trafikstyrelsen som dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Omstændighederne omfatter: ISRE 2400, Reviewerklæring til Trafikstyrelsen om egenkapital, Opgørelse af egenkapital for selskab aflagt i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning, Anvendt regnskabspraksis er beskrevet i trafikstyrelsens vejledning., Særligt formål.

Læs mere...

Review egenkapital til trafikstyrelsen (selskab)

Den uafhængige revisors review af opgørelse af egenkapital, der udarbejdes i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning og sendes til Trafikstyrelsen som dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Omstændighederne omfatter: ISRE 2400, Reviewerklæring til Trafikstyrelsen om egenkapital, Opgørelse af egenkapital for selskab aflagt i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning, Anvendt regnskabspraksis er beskrevet i trafikstyrelsens vejledning., Særligt formål.

Februar 2020: Opdateret til gældende bekendtgørelser.

Læs mere...

Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed

Vurderingsberetning ved indskud af en bestående virksomhed, fx. skattefri virksomhedsomdannelse.

  • ISAE 3000.

Januar 2020: Link repareret

Læs mere...

Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter

Erklæring i form af vurderingsberetning, ved udlodning af andre værdier end kontanter. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 181 (ordinært udbytte) eller 183 (ekstraordinært udbytte). Erklæring efter ISAE 3000.

December 2019: Link repareret

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask