Login


         

SøgKvalitetskontrollen 2024

Der er udsendt udtagelsesbreve med dato 19.4.2024, om udtagelse til kvalitetskontrol. Vi ved endnu ikke om brevene er sendt til alle udtagne, eller om der kommer flere i den kommende tid.

Læs mere...

Spaltning kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter en spaltning i forhold til selskabets nuværende situation.

7.3.2024: Planlægningsnotatet var uheldigvis et notat for fusion. Det er rettet til at være det korrekte planlægningsnotat ved kreditorerklæring ved spaltning.

Læs mere...

Virksomhedsomdannelse vurderingsberetning- revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved vurderingsberetningen i anledning af en skattefri virksomhedsomdannelse.

Læs mere...

Tilførsel af aktiver - vurderingsberetning - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation erklæring / vurderingsberetning ved tilførsel af aktiver.

Læs mere...

Ombytning af kapitalandele - vurderingsberetning - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation erklæring / vurderingsberetning ved ombytning af kapitalandele (indskud af bestemmende kapitalpost).

Læs mere...

Fusion kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i fusionerende selskaber, om at kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusi-onen i forhold til selskabets nuværende situation.

Læs mere...

Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)

Kvalitetsstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, hvor revisionsvirksomheden afgiver alle typer erklæringer, altså både med og uden sikkerhed (efter revisorlovens § 1, stk. 2 og stk. 3.).

Opdateret til version 7.2 (30.8.2023), som følge af Erhvervsstyrelsens nye retningslinjer for kvalitetskontrol, som Erhvervsstyrelsen har udsendt i 24.7.2023.

De største ændringer er:
• Kvalitetskontrollanten skal kontrollere at revisionsvirksomheden har implementeret kvalitetsmanualen ISQM1. Vi havde allerede i version 7.1 (og 7.0) af manualen implementeret ISQM1, men Erhvervsstyrelsens nye formulerede spørgsmål har givet anledning til en række ændringer. Bemærk at nogle af disse også omfatter enkelte nye krav der skal udføres i revisionsvirksomheden.
• Revisionsvirksomheden skal nu forud-udfylde bilag 2a (om kvalitetsstyringssystemet) og bilag 2b (om intern kontrol) og sende til kontrollanten forud for kvalitetskontrollant-besøget. Disse er forud-udfyldt og indsat længere nede i artiklen. Bemærk at der stadig skal udfyldes oplysninger om gennemførelsen af de seneste interne kontroller i bilag 2b.
• Der er kommet et nyt bilag 4, som giver mulighed for at revisionsvirksomheden anfører sin ejer-/stemmefortegnelse dér.

Læs mere...

Bogføringsloven - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring om, at en tidligere overtrædelse af bogføringsloven, er bragt til ophør. I dokumenterne er beskrevet 4 ofte fokeommende situationer, og dette medfører at dokumenterne skal tilpasses til den situation de vedrører. Der kan også være helt andre årsager til at Erhvervsstyrelsen beder om en erklæring, hvilket medfører at dokumenterne skal tilpasses. Under alle omstændigheder, skal dokumenterne gennemgås detaljeret, og tilpasses.

Læs mere...

Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)

Kvalitetsstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Der er udelukkende ændringer til afsnittet om AML / anti-hvidvask i forhold til version 7.0. Ændringerne er:

• Ny omtale af den danske nationale risikovurdering 2022 (udkommet januar 2023).
• Nye og bedre links til sanktionslister
• Link (i stedet for oplistning) til højrisikolande
• Tilføjelser som følge af hvidvaskkontroller gennemført af Erhvervsstyrelsen
• Beskrivelse af kontantbaserede kunder som kundetype
• Beskrivelse af kortvarige kundeforhold (fx genoptagelse)
• Beskrivelse af virksomhedsstiftelser som produkt.
• Beskrivelse af levering af erklæringer om covid som produkt

Læs mere...

Tilbagebetaling af kapitalejerlån - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved krav om erklæring om tilbagebetaling af tilgodehavender hos selskabets kapitalejere eller ledelse.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask