Login


         

SøgTilbagetrædelses- og støtteerklæring, eksempel

Dette er et eksempel på en tilbagetrædelses- og støtteerklæring. Eksemplet kan anvendes, hvor en kreditors (fx. en kapitalejer) gæld træder tilbage for øvrige kreditorer. Og eksemplet kan anvendes hvor en person udtrykker en støtteerklæring overfor selskabet.

Bemærk, at et eksempel aldrig kan erstatte juridisk bistand, og det anbefales, at advokater gennemgår tilbagetrædelses- og støtteerklæringen med selskabet. Faglig Afdeling a/s påtager sig ikke ansvaret for det juridiske indhold i eksemplet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask