Login


         

SøgIVS egen-erklæring

Dette værktøj bruges ved egenerklæring ved stiftelse af IVS med en kapital op til 25.000 kr.

Ved anmeldelse af stiftelsen af et iværksætterselskab til registrering i Erhvervsstyrelsens sel-skabsregister skal dokumentation for selskabskapitalens indbetaling vedlægges. Hvis et iværksætterselskab stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan stifterne vælge at vedlægge en egenerklæring som dokumentation for kontant indbetaling af sel-skabskapitalen til iværksætterselskabet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask