Login


         

SøgVedtægter (direktion)

Denne skabelon indeholder vedtægter for et anpartsselskab med alene direktion.

  • Der er truffet beslutning i enighed blandt kapitalejerne om at fravige form og frister for generalforsamlingen.
  •  Vedtægterne indeholder ingen oplysninger om revision. Dette er ikke krævet, selvom selskabet måtte tilvælge revision.
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask