Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusIVS omregistrering ledelseserklaering

Normalt kræves der en erklæring fra en vurderingsmand, hvis et IVS skal omregistreres til ApS. Der er dog ikke krav om en erklæring af en vurderingsmand, hvis (alle skal være opfyldt):
1. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr.,
2. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab er forsynet med en revisorerklæring (ISA eller udvidet gennemgang) uden modifikationer,
3. årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end 5 måneder forud for beslutningen, og
4. det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

Dette er et eksempel på sådan en ledelseserklæring.

Oktober 2019: Placeret i sin egen kategori, så alle dokumenter om omregistrering, samles i sin egen kategori.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask