Login


         

SøgBestyrelsens forretningsorden, eksempel

Dette er et eksempel på bestyrelsens forretningsorden, som skal eksistere i alle kapitalselskaber hvor der er mere end ét medlem i bestyrelse eller tilsynsråd.

Bemærk, at et eksempel aldrig kan erstatte juridisk bistand, og det anbefales kraftigt, at advokater gennemgår forretningsordenen med selskabet. Faglig Afdeling a/s påtager sig ikke ansvaret for det juridiske indhold i eksemplet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask