Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusSelskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

Vis # 
Bogføringsloven
Formaliaerklæring, afkræftende
Formaliaerklæring, bortset-fra
Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Genoptagelse fra tvangsopløsning
Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
Investorfradrag - erklæring
Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter
Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
Omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter
Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed
Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter
Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask