Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter

Erklæring i form af vurderingsberetning, ved udlodning af andre værdier end kontanter. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 181 (ordinært udbytte) eller 183 (ekstraordinært udbytte). Erklæring efter ISAE 3000.

December 2019: Link repareret

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask