Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFormaliaerklæring, afkræftende

Erklæring til generalforsamlingen om ledelsens overholdelse af formalia. Bemærk at erklæringen ikke skal afgives, hvis der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af selskabets årsrapport (ordinær generalforsamling), og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 147. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

- Der er tale om en afkræftende konklusion, da ledelsen ikke har overholdt et gennemgribende antal formalia
- Overholder ISAE 3000

November 2019: Link repareret

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask