Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver

Vurderingsberetning til generalforsamlingen om værdien af aktiver, som overdrages fra stifter til et af stifteren etableret selskab, og overdragelsen sker indenfor 24 måneder fra stiftelsen, og hvor erhvervelsen udgør mindst 10% af selskabets kapital. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 43 og 36. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

  • Vurderingsberetning efter selskabslovens §36 og §37.
  • A/S køber aktiver af stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og prisen udgør mindst 10% af kapitalen i selskabet,
  • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.
  • ISAE 3000.
  • Der er ikke tale om aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.

4.11.2019: Link repareret

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask