Login


         

SøgKapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning

Erklæring til generalforsamlingen om bestyrelsens beretning ved kapitalforhøjelse, som besluttes på ekstraordinær generalforsamling Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 156. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000. 

  • Selskabslovens § 156
  • Revisors erklæring om bestyrelsens beretning ved kapitalforhøjelse i A/S, der vedtages på ekstraordinær generalforsamling, og hvor en af 1 af 3 er opfyldt

o    (1) aktionærerne har ikke i enighed fravalgt dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

o    (2) aktionærerne har bemyndiget bestyrelsen til at lave kapitalforhøjelse, og har besluttet, at bestyrelsen ikke må fravælge dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

o    (3) aktionærerne har bemyndiget bestyrelsen til at lave kapitalforhøjelse (uden nogen yderligere restriktioner), og bestyrelsen har valgt ikke at fravælge dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

  • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 (andre erklæringer med sikkerhed)
  • ISAE 3000 
  • Begrænset sikkerhed

November 2020: Link repareret.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask