Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning

Erklæring til generalforsamlingen om bestyrelsens beretning ved kapitalnedsættelse som besluttes på ekstraordinær generalforsamling. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 185, jf. 156. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

  • Selskabslovens § 185 (henviser til 156)
  • Revisors erklæring om bestyrelsens beretning ved kapitalnedsættelse i A/S, der vedtages på ekstraordinær generalforsamling, og hvor en af 1 af 3 er opfyldt

(1) aktionærerne har ikke i enighed fravalgt dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

(2) aktionærerne har bemyndiget bestyrelsen til at lave kapitalnedsættelse, og har besluttet, at bestyrelsen ikke må fravælge dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

(3) aktionærerne har bemyndiget bestyrelsen til at lave kapitalnedsættelse (uden nogen yderligere restriktioner), og bestyrelsen har valgt ikke at fravælge dokumenterne i §156, stk. 2, herunder revisors erklæring.

  • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 (andre erklæringer med sikkerhed)
  • ISAE 3000 med begrænset sikkerhed
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask