Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse

  • Udskriv

’Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplan.

  • ’Udtalelsen kan fravælges, hvis alle kapitalejere er enige om det.
  • Selskabslovens § 241
  • Erklæringsbekendtgørelsens § 16 - § 19.
  • ISAE 3000.
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere