Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner Magnus



Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)

Erklæring ved genoptagelse fra tvangsopløsning om at kapitalen er til stede og at der ikke er lån mv. til selskabsdeltagere. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 231.

Erklæringen kan afgives efter ISA 805 eller ISAE 3000. Denne erklæring er udarbejdet i overensstemmelse med ISAE 3000, hovedsageligt fordi erklæringen indeholder en udtalelse om, hvorvidt der er givet lån til selskabsdeltagere (hvilket passer dårligt ind i begrebet, revision af historiske finansielle oplysninger. ISA 805 forudsætter desuden at ISA 100-799 også anvendes, dvs. revisionsaftale, besvigelser, planlægning, rapportering til øverste ledelse osv. Erklæring efter ISAE 3000 er en del nemmere.

 

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask