Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusSelskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019

Med dette værktøj kan du beregne selskabsskat for 2019, opgøre udskudt skat, foretage de mest almindelige skattemæssige afskrivninger, og foretage en totalafstemning, så du kan tjekke at der er sammenhæng mellem årets skat, permanente og midlertidige afvigelser og udskudt skat primo og ultimo.

Samtidig beregner værktøjet skyldig skat, med procenttillæg osv.

December 2019: Opdateret med satserne for restskat, overskydende skat, tillæg/fradrag vedr. acontoskat.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask