Login


         

SøgNettotabssaldo

Her kan du nemt beregne nettotabssaldo. Saldoen skal opgøres for selskaber, som ejer porteføljeakter. Disse bliver i 2010 skattepligtige, hvor de under visse omstændigheder tidligere var skattefri. Nettotabssaldoen kan fradrages i selskabets senere gevinst, således at selskabet ikke beskattes af en ikke-eksisterende avance, selv om lovgivningen med skattepligt indførtes på et tidspunkt hvor handelsværdien har været lavere end anskaffelsessummen.

Se artikel om nettotabssaldoens indregning i udskudt skat.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask