Login


         

SøgLedelsens regnskabserklæring udvidet gennemgang, selskab

Dette værktøj anvendes til indhentelse af ledelsens regnskabserklæring i tilfælde af udvidet gennemgang.

Maj 2015: Opdateret med sproglige tilpasninger. Ingen indholdsmæssige ændringer.

Marts 2016: Tilføjet at ledelsen godkender regnskabet (hvilket er nødvendigt hvis der ikke er nogen ledelsespåtegning).

Sep 2019: Opdateret ved af afsnit om det personlig regnskab og selvangivelse er fjernet (for at fremme overskueligheden).

April 2022: Der er i ledelsens regnskabserklæring, konklusioner, planlægningsnotat og tjekliste til udførelse, tydeliggjort forhold om fortsat drift, nærtstående parter, besvigelser, indtægter og regnskabsmæssige skøn.

Juni 2024: Opdateret med at ledelsen har gjort opmærksom på evt. brug af advokater. Og bestemmelsen om at der ikke må fravælges revision, hvis der er pålagt straf er opdateret, da bestemmelsen i ÅRL §135A er opdateret. Revisionen kan i øvrigt udføres som udvidet gennemgang, så det er ikke forkert at afgive erklæringen selvom de er pålagt straf. Men de kan så ikke fravælge UG, hvilket revisor ikke bliver opmærksom på, hvis ledelsen ikke gør revisor opmærksom på det.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask