Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusManagement letter, udvidet gennemgang

Dette værktøj indeholder et eksempel på rapportering til ledelsen ved udførelsen af udvidet gennemgang i en mindre virksomhed. Der skal ikke laves revisionsprotokol, men der er krav om at revisor rapporterer forhold som fortjener ledelsens opmærksomhed. Vi har lavet et eksempel med formuleringer om anvendt regnskabspraksis, manglende funktionsadskillelse, forbehold for datterselskab som udlsøer manglende erklæring, forbehold for fortsat drift, supplerende oplysning om fortsat drift, supplerende oplysning om lån til ledelsen, forbehold for varebeholdninger, forbehold for debitorer, manglende overholdelse af formalia, samt overtrædelse af bogføringsloven.

Skabelonen anvendes til afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen som træder i kraft med virkning for regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere, eller hvor revisor vælger at anvende de ændrede regler på erklæringer der afgives 15.12.2016 eller senere.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask