Login


         

SøgPlanlægningsnotat, udvidet gennemgang

Dette planlægningsnotat anvendes til udvidet gennemgang af et almindelig lille klasse B selskab, hvor der kun er 2-3 områder med risiko for væsentlig fejlinformation. Notatet indeholder bl.a. væsentlighedsberegning og en korfattet risikovurdering.

April 2022: Der er i ledelsens regnskabserklæring, konklusioner, planlægningsnotat og tjekliste til udførelse, tydeliggjort forhold om fortsat drift, nærtstående parter, besvigelser, indtægter og regnskabsmæssige skøn.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask