Login


         

SøgTjekliste, udvidet gennemgang

Dette værktøj anvendes som tjekliste for udførelsen af udvidet gennemgang i en mindre virksomhed.

April 2022: Der er i ledelsens regnskabserklæring, konklusioner, planlægningsnotat og tjekliste til udførelse, tydeliggjort forhold om fortsat drift, nærtstående parter, besvigelser, indtægter og regnskabsmæssige skøn.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask