Login


         

Søg

Efterårsferie 2021Udvidet gennemgang

Erklæringer om udvidet gennemgang.

2016 og frem

Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

30.6.2018 og frem

Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

Vis # 
Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018

Værktøjer til Hvidvask