Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusErklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold og supplerende oplysninger om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke kan foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar).

Erklæring afgivet på regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen er afgivet den 15.12.2016 eller senere.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask