Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020

Her er materialerne fra et 1 timers webinar fra 15.4.2020 om krav til revisors arbejde ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Der var en del spørgsmål. Det samlede webinar varede 1:40, og de sidste 40 minutter er udelukkende drøftelse af spørgsmål/svar. 

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for ISA 805 erklæringen om ansøgning om kompensation af faste omkostninger som følge af omsætningsnedgang i medfør af Covid-19.

12.4.2020: Kundeaftale og revisorerklæring er tilføjet. 13.4.2020: Kunde-/opgadevurdering er tilføjet (uafhængighedvurdering). Ledelseserklæring er tilføjet. Konklusioner er tilføjet. Rapportering til ledelsen er tilføjet. 14.4.2020: Opdateret med virksomhedsbeskrivelse efter ISA 315. 15.4.2020: Opdateret med planlægningsnotat, udførelsesnotat. 16.4.2020: Opdateret med en erklæring der skal afgives hvis der er overskud i seneste periode (så skal erklæringen ikke indeholde noget om resultatet i seneste periode, og bilag 2 skal ikke afgives). De øvrige dokumenter tager allerede højde for dette, så der er ikke grund til at ændre i disse.

9.5.2020: Erklæring opdateret med nye referencer til bekendtgørelse og vejledningen (nye datoer og numre). Derudover er det nu indsat i bekendtgørelsen at revisor skal give oplysninger om ledelsesansvar samt overtrædelse af bogføringsloven. Derudover skal revisor nu udtale sig om "ekstraordinære omstændigheder", hvis virksomheden har underskud i 2019 pga. ekstraodinære omstændigheder (vejledningens bilag 6 indeholder beskrivelse af dette særlige forhold). Disse er nu også indsat som et nyt bilag 3 i erklæringen. Desuden er der indsat erklæringer hvor man kan se alle ændringer fra den tidligere version, så man ikke skal gætte sig frem til, hvad der ændret i forhold til tidligere.

9.5.2020: Revisionsaftalen + Planlægningsnotatet + Udførelsesnotatet + Ledelseserklæring + konklusionsark + rapportering til ledelsen er opdateret til de nye forhold. Her er også for alle indsat dokumenter hvor man kan se alle ændringer i forhold til det tidligere dokument.

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring

Dette er den tro-og-love erklæring, som virksomeden skal afgive overfor Erhvervsstyrelsen, når der søges kompensation for løn for medarbejdere som er sendt hjem med løn som følge af coronavirus.

Den skal afgives online, og kan ikke ændres. Visse rådgivere kan dog ønske at have den liggende i underskrevet form, fx. hvis de skal assistere med ansøgningen. 

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for løn for hjemsendte medarbejdere med løn, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

27.3.2020: opdateret så arket tager højde for, at medarbejderen selv skal betale op til 5 arbejdsdage, og at der ikke kan opnås kompensation for disse. Læs forside-arket i den forbindelse.

30.3.2020: Opdateret med at grænsen er ændret fra 23/26.000 til 30.000 per. medarbejder per måned.

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur

Litteratur:

Opdateret 25.3.2020 med ny litteratur, bl.a. loven og bekendtgørelsen.

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for løn for medarbejdere som er sendt hjem med løn som følge af coronavirus.

Opdateret 25.3.2020 med bekendtgørelse af samme dato om emnet. 

31.3.2020: Opdateret med at maks-grænsen er sat til 30.000 kr. Og eksemplerne opdateret.

Læs mere...

Kompensation selvstændige - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for selvstændige, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

23.5.2020: Opdateret med at ordningen er udvidet til 4 måneder + 75%--> 90%-. Og 100 % kompensation hvis tvangslukket (dog maks. 23.000/md). Ansøgning er åbnet 23. maj 2020.

25.5.2020: - Der var en regnefejl hvis tvangslukket og ingen omsætning i tvangslukningsperioden. Fejlen er rettet.

Læs mere...

Kompensation selvstændige - notat

Dette notat beskriver muligheden for at søge kompensation for omsætningstab for selvstændige som følge af coronavirus. 28.3.2020: Opdateret med aktstykke 122 samt tilhørende spørgsmål/svar til FT finansudvalg. 1.4.2020: Opdateret med at ordningen er åbnet og at der kommet mere info i bekendtgørelse og vejledning + rettet skrivefejl.

18.5.2020: Opdateret med ny bekendtgørelse som gælder fra 16.5.2020.

23.5.2020: Opdateret da ansøgningen for 4 mdr. mv. er åbnet denne dag, bl.a. er indsat links til nye vejledninger, og teksten er tilpasset den nye ansøgning.

Læs mere...

Kompensation selvstændige - litteratur

Litteratur

1.4.2020: Opdateret med at ordningen er åbnet og med bekendtgørelsen.

18.5.2020: Opdateret med ny bekendtgørelse gældende fra 16.5.2020.

23.5.2020: Opdateret med nye vejledninger

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - notat

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsreduktion som følge af coronavirus.

30.3.2020: Opdateret med aktstykke 124 samt spørgsmål/svar til folketingets finansudvalg. 3.4.2020: Opdateret med bekendtgørelse og vejledning fra Erhvervsstyrelsen. 8.4.2020: Der er kommet ændringsbekendtgørelse til ordningen. Vi har tilføjet et lille 2-siders notat der redegør for ændringerne. 

16.5.2020: Notatet er opdateret til bekendtgørelse og vejledninger fra 6.5.2020. Der er således ikke længere behov for notat der beskriver tidligere ændringer, hvorfor dette er slettet. Hvis man vil se "track changes" (der er mange, og det er uoverskueligt) kan man henvende sig til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Bemærk at ansøgningsmuligheden for 4 måneder antageligt først åbner ultimo maj.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kompensation faste omkostninger - beregning
 2. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 3. Sygedagpenge - litteratur
 4. Oversigt over tilskudsordninger
 5. Kompensation arrangementer - beregning
 6. Kompensation arrangementer - notat
 7. Kompensation arrangementer - tjekliste
 8. Kompensation arrangementer - litteratur
 9. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 10. Kompensation arrangementer - erklæring
 11. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 12. Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
 13. Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
 14. Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
 15. Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
 16. Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat
 17. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 18. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 19. Ferieloven notat om diverse forhold
 20. Elafgifter godtgørelse 2020
 21. Forbrug af egne varer 2020
 22. Regnskabstjekliste - klasse B
 23. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 24. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 25. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 26. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 27. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 28. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 29. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 30. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 31. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 32. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 33. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 34. Revisionspåtegning - botilbud
 35. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 36. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 37. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 38. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 39. Revisors tjekliste til ferieloven
 40. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 41. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 42. Bøder og afgørelser - eksempler
 43. IVS omregistrering ledelseserklaering
 44. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 45. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 46. Lønsumsafgift 2019 og frem
 47. Udbytte til personer i 2018
 48. Udbytte til personer i 2019
 49. Investorfradrag - erklæring
 50. Investorfradrag - erklæring
 51. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 52. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 53. Elafgifter godtgørelse 2019
 54. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 55. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 56. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 57. Forbrug af egne varer 2019
 58. Fortrolighedsaftale
 59. Befordringsfradrag 2019
 60. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 61. Review mellembalance selskab engelsk
 62. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.0)
 63. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 64. Revisionspåtegning - koncern
 65. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 66. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 67. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 68. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 69. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 70. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 71. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 72. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 73. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 74. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 75. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 76. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 77. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 78. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 79. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 80. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 81. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 82. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 83. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 84. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 85. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 86. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 87. Databehandleraftale whistleblower
 88. Persondata: Sådan gør du
 89. Hvorfor? (offentlige midler)
 90. Revisionsaftale (offentlige midler)
 91. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 92. Revisionsplan (offentlige midler)
 93. Konklusionsark (offentlige midler)
 94. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 95. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 96. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 97. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 98. Hvidvaskmanual
 99. Tjekliste persondata
 100. Databehandleraftale bogføring

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  30
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  138
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   29
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    5
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  20
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  30
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask