Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Befordringsfradrag 2018

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2018 til forskudsangivelse og selvangivelse, inklusiv fradraget for de særlige udkantskommuner. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget for udkantskommunerne beregnes automatisk.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2018

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2018 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2018

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2018 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2018

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2018. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Overvelser om transaktion - ejendomskøb

Hvidvask: Dette notat i word-format dokumenteres revisors overvelser om en transaktion der er særlig stor. I situationen er der tale om et ejendomskøb.

Hvis der er mistanke, skal der gøres noget mere. Det har anført som kommentar i word-dokumentet. Idet der i de fleste situationer ikke kommer mistanke om hvidvask, har vi gjort mest ud af beskrivelsen af revisors overvejelser.

Læs mere...

Overvelser om transaktion - ejendomssalg

Hvidvask: Dette notat i word-format dokumenteres revisors overvelser om en transaktion der er særlig stor. I situationen er der tale om et ejendomssalg.

Hvis der er mistanke, skal der gøres noget mere. Det har anført som kommentar i word-dokumentet. Idet der i de fleste situationer ikke kommer mistanke om hvidvask, har vi gjort mest ud af beskrivelsen af revisors overvejelser.

Læs mere...

Overvelser om transaktion - virksomhedskøb

Hvidvask: Dette notat i word-format dokumenteres revisors overvelser om en transaktion der er særlig stor. I situationen er der tale om et virksomhedskøb.

Hvis der er mistanke, skal der gøres noget mere. Det har anført som kommentar i word-dokumentet. Idet der i de fleste situationer ikke kommer mistanke om hvidvask, har vi gjort mest ud af beskrivelsen af revisors overvejelser.

Læs mere...

Overvelser om transaktion - virksomhedssalg

Hvidvask: Dette notat i word-format dokumenteres revisors overvelser om en transaktion der er særlig stor. I situationen er der tale om et virksomhedssalg.

Hvis der er mistanke, skal der gøres noget mere. Det har anført som kommentar i word-dokumentet. Idet der i de fleste situationer ikke kommer mistanke om hvidvask, har vi gjort mest ud af beskrivelsen af revisors overvejelser.

Læs mere...

Moms- og skattetjek tjekliste

Dette dokument indeholder tjekliste til at udføre de arbejdshandlinger som revisor skal udføre ved moms- og skattetjek. Tjeklisten er i word-format, så udførelsen bliver nemmere at dokumentere.

Læs mere...

Moms- og skattetjek revisorerklæring

Erklæringen som revisor skal afgive med moms- og skattetjek. Det er en assistanceerklæring, og der er ikke mulighed for at give konklusion, herunder må revisor ikke skrive hvad der var korrekt, eller hvad der ikke var korrekt. Hvis revisor ønsker at anføre konklusion om enkelte forhold, skal der i stedet afgives en erklæring med sikkerhed

December 2017: Opdateret til SKATs endelige udgave (SKAT har indsat versionsnummer på arbejdshandlingerne, så man bagefter kan idnetificere kravene til revisor).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 2. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 3. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 4. PEP beslutningsdiagram
 5. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 6. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 7. Revisionserklæring - åbningsblance
 8. Revisionserklæring - perioderegnskab
 9. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 10. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra
 11. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 12. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 13. Stamkort
 14. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 15. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 16. Review internt regnskab selskab
 17. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 18. Implementeringsplan
 19. Tjekliste på kundeniveau
 20. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 21. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 22. Eksempelregnskab - B særlige poster
 23. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 24. Eksempelregnskab - B minimum
 25. Guide til kapitalejerlån
 26. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 27. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 28. Elafgifter godtgørelse 2017
 29. Revisionspåtegning engelsk 2016
 30. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 31. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 32. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 33. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 34. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 35. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 36. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 37. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 38. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 39. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 40. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 41. Forbrug af egne varer 2017
 42. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 43. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 44. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 45. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 46. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 47. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 48. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 49. Befordringsfradrag 2017
 50. Befordringsfradrag 2016
 51. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 52. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 53. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 54. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 55. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 56. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 57. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 58. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 59. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 60. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 61. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 62. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 63. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 64. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 65. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 66. Forbrug af egne varer 2016
 67. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 68. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 69. Vedtægter (direktion)
 70. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 71. Stiftelsesdokument, apportindskud
 72. Private andele, el, vand, varme 2016
 73. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 74. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 75. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 76. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 77. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 78. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 79. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 80. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 81. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 82. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 83. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 84. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 85. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 86. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 87. Omdannelse af aps til as - generalforsamlingsreferat
 88. Omdannelse af aps til as - tjekliste
 89. Omdannelse af aps til as - ledelsens udtalelse
 90. Udbytte til personer i 2015
 91. Udbytte til personer i 2016
 92. IVS egen-erklæring
 93. Regnskabsvejledning B + C
 94. Virksomhedsbeskrivelse revision selskab
 95. Leasing
 96. Bankafstemning
 97. Omdannelse af aps til as - vurderingsberetning
 98. Generalforsamlingsreferat omdannelse aps til as
 99. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 100. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  140
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   37
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang

   Artikel antal:
   25
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  11
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   1
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  9
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  34
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  13
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  27
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask