Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af internt årsregnskab.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af en bogføringsbalance.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for at regnskabet er aflagt under forudsætningen om fortsat drift.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for datterselskab, som udløser en manglende konklusion.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesasvar om manglende adgang til at information fra advokat, og dermed manglende adgang til at kontrollere korrekt regnskabsmæssig behandling af retssager mod virksomheden, retssager mod kunder osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at udsende engagementsforespørgsel og -bekræftelse, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er modifikation, idet revisor i eksemplet har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke mener at kunne foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke oplysninger om ledelsesansvar).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 2. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 5. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 6. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 8. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 9. Databehandleraftale whistleblower
 10. Persondata: Sådan gør du
 11. Hvorfor? (offentlige midler)
 12. Revisionsaftale (offentlige midler)
 13. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 14. Revisionsplan (offentlige midler)
 15. Konklusionsark (offentlige midler)
 16. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 17. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 18. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 19. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 20. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 21. Tjekliste persondata
 22. Databehandleraftale bogføring
 23. Databehandleraftale løn
 24. Persondata manual
 25. Databehandlingsfortegnelse
 26. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 27. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 28. Revisor og databehandler (notat)
 29. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 30. Intern kontrol af hvidvask
 31. Modregningserklæring
 32. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 33. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 34. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 36. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 37. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 38. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 39. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 40. Befordringsfradrag 2018
 41. Forbrug af egne varer 2018
 42. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 43. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 44. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 45. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 46. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 47. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 48. Moms- og skattetjek tjekliste
 49. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 50. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 51. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 52. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 53. PEP beslutningsdiagram
 54. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 55. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 56. Revisionserklæring - åbningsblance
 57. Revisionserklæring - perioderegnskab
 58. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 59. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 60. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 61. Stamkort
 62. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 63. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 64. Review internt regnskab selskab
 65. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 66. Implementeringsplan
 67. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 68. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 69. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 70. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 71. Eksempelregnskab - B særlige poster
 72. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 73. Eksempelregnskab - B minimum
 74. Guide til kapitalejerlån
 75. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 76. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 77. Elafgifter godtgørelse 2017
 78. Revisionspåtegning engelsk 2016
 79. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 80. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 81. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 82. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 83. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 84. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 85. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 86. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 87. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 88. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 89. Forbrug af egne varer 2017
 90. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 91. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 92. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 93. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 94. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 95. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 96. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 97. Befordringsfradrag 2017
 98. Befordringsfradrag 2016
 99. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 100. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  130
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  28
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  28
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask