Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang af et perioderegnskab som udelukkende anvendes til bank, samt ledelsen.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden forbehold eller supplerende oplysninger. Engelsk.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med alle typer afsnit, dvs modifikation, konklusion med forbehold, usikkerhed om fortsat drift, fremhævelse af forhold i regnskabet, fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang, udtalelse om ledelsesberetningen og oplysninger om ledelsesansvar.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang på en åbningsbalance.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikation, fremhævelser eller andre oplysninger.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikation, fremhævelser eller andre oplysninger, på en årsrapport for et selskab i klasse B som aflægges efter årsregnskabslovens regler for mikrovirksomhed.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med fremhævelse af, at der er usikkerhed om fortsat drift.

Læs mere...

Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)

Denne skabelon indeholder tillæg til en allerede indgået kundeaftale. Tillægget indeholder regler om persondata og hvidvask, herunder skriver kunden under på at være orienteret om revisors behandling af kundens data. Dette tillæg er meget nemmere at overskue, end at lave en helt ny kundeaftale. Tillægget er på engelsk.

Bemærk: det er den registrerede person som skal give samtykke / have oplysning om rettigheder osv. Dvs. at det ikke er tilstrækkeligt at fx virksomhedens ledelse underskriver tillægget, hvis der behandles data om andre personer, fx. ejerne. Ejerne skal så også tiltræde tillægget. Godkendelse kan ske fysisk, via e-mail, med digital signatur eller lignende.

Læs mere...

Databehandleraftale whistleblower

Dette er en databehandleraftale mellem revisorvirksomhed og en virksomhed som varetager revisorvirksomhedens whistleblowerordning. Det kan være ordning efter både revisorloven og efter hvidvaskloven. Datatilsynet skriver i sin vejledning om databehandlere, at advokater som håndterer whistleblowerordningen, i denne henseende er databehandler, hvorfor vi har udarbejdet standard til det.

Datatilsynet skriver: "Eksempel 15: Advokatfirmaet, som administrerer en whistleblowerordning. Virksomheden X er ved lov pålagt at oprette en whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan  foretage anonyme indberetninger af ulovlige forhold mv. Advokatfirma Y tilbyder at administrere virksomhedens whistleblowerordning ved at stille et  system til rådighed, hvori medarbejderne kan foretage indberetninger. Advokatfirmet vil herefter modtage, opbevare og eventuelt videresende indberetningerne efter instruks fra virksomheden. Aftalen m ellem parterne vedrører derfor behandling af personoplysninger. Virksomheden X er som følge af den lovbestemte whistleblowerordning forpligtet til at foretage behandling af personoplysninger. Virksomheden er derfor afhængig af, at advokatfirmaet Y behandler oplysningerne på en bestemt måde (efter instruks), så virksomheden lever op til sine lovmæssige forpligtelser. Advokatfirmaet Y vil i denne situation også umiddelbart kunne følge en instruks fra virksomheden, fordi behandlingen er mere ekspeditionspræget, lovbunden og ikke udtryk for klassisk advokatvirksomhed.  I dette tilfælde vil overvægten af argumenter pege i retning af at anse advokatfirmaet Y for databehandler for de oplysninger, som behandles i forbindelse med firmaets administration af whistleblowerordningen for virksomheden X"

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets standardformular til skriftlige databehandleraftaler.

Læs mere...

Persondata: Sådan gør du

Denne tjekliste anvendes som et praktisk værktøj til at komme gennem alle skridt i arbejdet med persondata.

25.5.2018: Opdateret med at kan skal huske at gennemgå databehandlingsfortegnelsen, og tilpasse til egen virksomhed.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Hvorfor? (offentlige midler)
 2. Revisionsaftale (offentlige midler)
 3. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 4. Revisionsplan (offentlige midler)
 5. Konklusionsark (offentlige midler)
 6. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 7. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 8. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 9. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 10. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 11. Tjekliste persondata
 12. Databehandleraftale bogføring
 13. Databehandleraftale løn
 14. Persondata manual
 15. Databehandlingsfortegnelse
 16. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 17. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 18. Revisor og databehandler (notat)
 19. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 20. Intern kontrol af hvidvask
 21. Modregningserklæring
 22. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 23. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 24. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 25. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 26. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 27. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 28. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 29. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 30. Befordringsfradrag 2018
 31. Forbrug af egne varer 2018
 32. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 33. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 34. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 35. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 36. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 37. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 38. Moms- og skattetjek tjekliste
 39. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 40. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 41. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 42. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 43. PEP beslutningsdiagram
 44. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 45. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 46. Revisionserklæring - åbningsblance
 47. Revisionserklæring - perioderegnskab
 48. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 49. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 50. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 51. Stamkort
 52. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 53. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 54. Review internt regnskab selskab
 55. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 56. Implementeringsplan
 57. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 58. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 59. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 60. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 61. Eksempelregnskab - B særlige poster
 62. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 63. Eksempelregnskab - B minimum
 64. Guide til kapitalejerlån
 65. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 66. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 67. Elafgifter godtgørelse 2017
 68. Revisionspåtegning engelsk 2016
 69. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 70. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 71. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 72. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 73. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 74. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 75. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 76. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 77. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 78. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 79. Forbrug af egne varer 2017
 80. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 81. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 82. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 83. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 84. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 85. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 86. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 87. Befordringsfradrag 2017
 88. Befordringsfradrag 2016
 89. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 90. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 91. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 92. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 93. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 94. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 95. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 96. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 97. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 98. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 99. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 100. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  129
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   22
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  11
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  36
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  28
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask