Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Persondata manual - tillæg om krypterede mails

Dette dokument indeholder et tillæg til manualen, og indeholder beskrivelse af krypterede mails.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2019

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2019 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2019

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2019 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Fortrolighedsaftale

Denne fortrolighedsaftale kan indgås mellem fx revisionsvirksomhed og fx rengøringsvirksomhed. Aftalen pålægger rengøringsvirksomheden fortrolighed ved adgang til revisionsvirksomhedens lokaler, og derigennem potentielt persondata som opbevares i revisionsvirksomheden.

Der er per november 2018 tvivl om, hvorvidt der er krav til indgåelse af sådanne aftaler. Det vurderes derfor at det indtil videre er frivilligt at indgå aftalen. Der er p.t. ikke afgørelser, der udtaler sig, om aftalen er pligtig indgå. Fremtidig praksis må vise om det bliver pligtigt at indgå sådanne aftaler.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2019

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2019 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

April 2019: Opdateret med at ordningen om at borgere i yderkommuner har forhøjet befordringsfradrag (hvis de kører over 120 km om dagen), er gjort permanent, ligesom alle ikke-brofaste øer omfattes.

Læs mere...

Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018

Med dette værktøj kan du beregne selskabsskat for 2018, opgøre udskudt skat, foretage de mest almindelige skattemæssige afskrivninger, og foretage en totalafstemning, så du kan tjekke at der er sammenhæng mellem årets skat, permanente og midlertidige afvigelser og udskudt skat primo og ultimo.

Samtidig beregner værktøjet skyldig skat, med procenttillæg osv.

Læs mere...

Review mellembalance selskab engelsk

Den uafhængige revisors review af mellembalance for selskab til brug for ekstraordinært udbytte. Erklæring på engelsk.

Læs mere...

Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.0)

Dette skema er Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrollants tjekliste til kontrol af systemet. Skemaet er udfyldt på forhånd og passer til kvalitetsstyringsmanualen fra Faglig Afdeling A/S, således at kontrollanten kan spare tid på at lede efter forholdene.

September 2019: Opdateret, så skemaet passer til version 6.0.

Læs mere...

Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang

Dette skema kan anvendes som inspiration for revisor til at drøfte en række forhold, fx en gang om året med afsæt i årsregnskabet. Intentionen er at anvende skemaet til en årlig regnskabsgennemgang, men det kan anvendes i mange forskellige situationer.

Læs mere...

Revisionspåtegning - koncern

Revisionspåtegning på koncern. Erklæring på dansk.

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som udarbejdes efter årsregnskabsloven
 • Ingen forbehold, fremhævelser eller andre oplysninger

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 2. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 3. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 4. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 5. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 6. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 8. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 9. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 10. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 11. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 12. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 13. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 14. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 15. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 16. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 17. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 18. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 19. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 20. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 21. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 22. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 23. Databehandleraftale whistleblower
 24. Persondata: Sådan gør du
 25. Hvorfor? (offentlige midler)
 26. Revisionsaftale (offentlige midler)
 27. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 28. Revisionsplan (offentlige midler)
 29. Konklusionsark (offentlige midler)
 30. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 31. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 32. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 33. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 34. Hvidvaskmanual
 35. Tjekliste persondata
 36. Databehandleraftale bogføring
 37. Databehandleraftale løn
 38. Persondata manual
 39. Databehandlingsfortegnelse
 40. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 41. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 42. Revisor og databehandler (notat)
 43. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 44. Intern kontrol af hvidvask
 45. Modregningserklæring
 46. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 47. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 48. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 49. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 50. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 51. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 52. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 53. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 54. Befordringsfradrag 2018
 55. Forbrug af egne varer 2018
 56. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 57. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 58. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 59. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 60. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 61. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 62. Moms- og skattetjek tjekliste
 63. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 64. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 65. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 66. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 67. PEP beslutningsdiagram
 68. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 69. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 70. Revisionserklæring - åbningsblance
 71. Revisionserklæring - perioderegnskab
 72. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 73. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 74. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 75. Stamkort
 76. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 77. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 78. Review internt regnskab selskab
 79. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 80. Implementeringsplan
 81. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 82. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 83. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 84. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 85. Eksempelregnskab - B særlige poster
 86. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 87. Eksempelregnskab - B minimum
 88. Guide til kapitalejerlån
 89. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 90. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 91. Elafgifter godtgørelse 2017
 92. Revisionspåtegning engelsk 2016
 93. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 94. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 95. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 96. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 97. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 98. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 99. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 100. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  131
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   20
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  18
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  29
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask