Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Hvorfor? (offentlige midler)

Overordnet beskrivelse af, hvorfor vi har lavet værktøjer til revision af offentlige midler. Herunder forklaring på strukturen i standarderne mv.

Læs mere...

Revisionsaftale (offentlige midler)

Revisionsaftale til revision af offentlige midler.

Aftalen indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at den øvrige aftale, sker andetsteds. Ellers skal indholdet i denne aftale, kopieres til den normale revisionsaftale.

Læs mere...

Planlægningsnotat (offentlige midler)

Planlægningsnotat til planlægning af revision af offentlige midler. I overensstemmelse med standarderne om offentlig revision SOR 6 og SOR 7.

Notatet indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at det øvrige notat om revisionsplanlægning, sker andetsteds. Ellers skal indholdet i dette notat, kopieres til det normale notat.

Læs mere...

Revisionsplan (offentlige midler)

Revisionsplan af revision af offentlige midler. Revisionsplanen er udformet, som tjekliste. Er i overensstemmelse med standarderne om offentlig revision SOR 6 og SOR 7.

Planen indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at den øvrige plan, sker andetsteds. Ellers skal indholdet i denne plan, kopieres til den normale revisionsplan.

Læs mere...

Konklusionsark (offentlige midler)

Konklusionsark til revision af offentlige midler. Arket er udformet som et simpelt word-dokument.

Konklusionsarket indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at de øvrige konklusioner på revisionen, sker andetsteds. Ellers skal indholdet i disse konklusioner, kopieres til det normale revisionskonklusionsark.

Læs mere...

Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)

Eksempel på revisionspåtegning på byggeregnskab, som skal sendes til byggeskadefonden, og hvor revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Læs mere...

Revisionsprotokollat (offentlige midler)

Revisionsprotokollat, som indeholder de nødvendige rapporteringer af revision af offentlige midler.

Protokollatet indeholder udelukkende de dele som er afledt af revisionen af offentlige midler (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision). Det er således forudsat, at den øvrige rapportering, sker i et andet protokollat. Ellers skal indholdet i dette protokollat, kopieres til den normale rapportering/protokollat.

Læs mere...

Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)

Kvalitetstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, og hvor revisionsvirksomheden udelukkende afgiver erklæringer uden sikkerhed (efter revisorlovens § 1, stk. 3.). Manualen er tilpasset at der ikke afgives erklæringer med sikkerhed.

Manualen er version 5.2 og udgivet 22.4.2019.

Læs mere...

Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)

Kvalitetstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, hvor revisionsvirksomheden afgiver alle typer erklæringer, altså både med og uden sikkerhed (efter revisorlovens § 1, stk. 2 og stk. 3.).

Manualen er version 5.2 og udgivet 22.4.2019.

Læs mere...

Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask

Lovpligtig kvalitetstyringsmanual om hvidvask for bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed, regnskabsvirksomhed, ikke-godkendt revisionsvirksomhed mv. Manualen indeholder hvidvaskprocedurer, men ikke nogen procedurer som ikke er lovpligtige.

3.9.2018: Opdateret til 5.1.1. Der er ikke ændret i indholdet, kun afsnitsnummet på 2 forkerte henvisninger.

26.9.2018: Manualen er flyttet fra kvalitetsstyrings-seltionen til hvidvask-sektionen.

22.4.2019: Manualen er opdateret til version 5.2

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Tjekliste persondata
 2. Databehandleraftale bogføring
 3. Databehandleraftale løn
 4. Persondata manual
 5. Databehandlingsfortegnelse
 6. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 7. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 8. Revisor og databehandler (notat)
 9. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 10. Intern kontrol af hvidvask
 11. Modregningserklæring
 12. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 13. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 14. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 15. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 16. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 17. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 18. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 19. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 20. Befordringsfradrag 2018
 21. Forbrug af egne varer 2018
 22. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 23. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 24. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 25. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 26. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 27. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 28. Moms- og skattetjek tjekliste
 29. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 30. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 31. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 32. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 33. PEP beslutningsdiagram
 34. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 35. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 36. Revisionserklæring - åbningsblance
 37. Revisionserklæring - perioderegnskab
 38. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 39. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 40. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 41. Stamkort
 42. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 43. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 44. Review internt regnskab selskab
 45. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 46. Implementeringsplan
 47. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 48. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 49. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 50. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 51. Eksempelregnskab - B særlige poster
 52. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 53. Eksempelregnskab - B minimum
 54. Guide til kapitalejerlån
 55. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 56. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 57. Elafgifter godtgørelse 2017
 58. Revisionspåtegning engelsk 2016
 59. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 60. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 61. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 62. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 63. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 64. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 65. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 66. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 67. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 68. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 69. Forbrug af egne varer 2017
 70. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 71. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 72. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 73. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 74. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 75. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 76. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 77. Befordringsfradrag 2017
 78. Befordringsfradrag 2016
 79. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 80. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 81. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 82. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 83. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 84. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 85. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 86. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 87. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 88. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 89. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 90. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 91. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 92. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 93. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 94. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 95. Vedtægter (direktion)
 96. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 97. Stiftelsesdokument, apportindskud
 98. Private andele, el, vand, varme 2016
 99. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 100. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  130
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  28
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  28
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask